Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.
Trafiksäkerhet

Hastighet


Blomlådor som hastighetssänkande åtgärd efterfrågas av flera boende i Rödeby.
Ett regelverk, som överensstämmer med Karlskrona kommuns, finns på sidan Blomlådor.

Sikt


Angående siktskymmande växtlighet på fastigheter.

Föreningen kommer att på möten och på sin hemsida avisera vilka regler som gäller för att motverka olycksrisker. Våra snöröjare kör sönder sina maskiner, och renhållningsarbetarnas fordon skadas av utskjutande växtlighet över vägbanan och trottoaren.

I korsningen inom den så kallade sikttriangeln (se bild enligt nedan) får mur, staket, häck, buskar eller andra skrymmande föremål vara högst 0,8 meter över körbanans innekant.

För att inte hindra framkomligheten för trafikanter, snöröjare eller gaturenhållare får växtlighet på tomt inte skjuta ut över gångbana eller motsvarande på lägre höjd över marken än 4,5 meter, trots vad som står på bilden. Snöröjningsmaskinerna behöver denna höjd för att kunna ta sig fram. Över körbana får höjden inte understiga 4,5 meter över marken.

Det strider mot tredje kapitlet § 17 i plan- och bygglagen. Vi använder oss av samma information som Karlskrona kommun lämnar.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta vägvärd Hans Salmi, 0722-390309.
Ladda ner: trafiksakerhet_sikt.pdf (224 KiB)
Nyheter
Protokoll årsmöte 2023
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 mars 2023.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2023
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2022
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 april 2022.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2022
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 26 april 2022 kl....
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2021
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 31 augusti 2021.
Läs mer...