Rödeby Vägförening
Ordförande:
Stefan Lundin
0455-482 56
070-634 06 62
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
0455-489 15
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
Camilla Lönn
073-349 56 72
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.
Trafiksäkerhet

Hastighet


Blomlådor som hastighetssänkande åtgärd efterfrågas av flera boende i Rödeby.
Ett regelverk, som överensstämmer med Karlskrona kommuns, finns på sidan Blomlådor.

Sikt


Angående siktskymmande växtlighet på fastigheter.

Föreningen kommer att på möten och på sin hemsida avisera vilka regler som gäller för att motverka olycksrisker. Våra snöröjare kör sönder sina maskiner, och renhållningsarbetarnas fordon skadas av utskjutande växtlighet över vägbanan och trottoaren.

I korsningen inom den så kallade sikttriangeln (se bild enligt nedan) får mur, staket, häck, buskar eller andra skrymmande föremål vara högst 0,8 meter över körbanans innekant.

För att inte hindra framkomligheten för trafikanter, snöröjare eller gaturenhållare får växtlighet på tomt inte skjuta ut över gångbana eller motsvarande på lägre höjd över marken än 4,5 meter, trots vad som står på bilden. Snöröjningsmaskinerna behöver denna höjd för att kunna ta sig fram. Över körbana får höjden inte understiga 4,5 meter över marken.

Det strider mot tredje kapitlet § 17 i plan- och bygglagen. Vi använder oss av samma information som Karlskrona kommun lämnar.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta vägvärd Hans Salmi, 0722-390309.
Ladda ner: trafiksakerhet_sikt.pdf (224 KiB)
Nyheter
Protokoll Årsstämma 2019
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 27 mars 2019.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2019
Rödeby Vägars samfällighet kallar till Årsmöte 2019-03-27 kl. 19.00...
Läs mer...
Idrottsstigen
Exempel på en vecka på Idrottsstigen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...
Idrottsvägen
Exempel på en vecka på Idrottsvägen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...
Björkvägen
Exempel på en vecka på Björkvägen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...