Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.

Styrelsen

Postadress:
Rödeby vägars samfällighetsförening
Box 48
373 03 Rödeby

Carl-Gustaf Grönlund

Ordförande
calle.gronlund@rodebyvag.se

Övergripande ansvar och ansvarig för snöröjning samt trafiksäkerhetsfrågor.

Tony Ramberg

Vice ordförande
tony.ramberg@rodebyvag.se

Ansvarig för vägunderhåll.

Kicki Stamblad

Kassör
kicki.stamblad@rodebyvag.se

Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Stefan Mattsson

Vice sekreterare
stefan.mattsson@rodebyvag.se

Ansvarig för medlemsregistret.

Ulla Turbin

Suppleant

Lars Olsson

Suppleant

Nyheter
Protokoll årsstämma 2024
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 mars 2024.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2024
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 26 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2023
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 mars 2023.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2023
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2022
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 april 2022.
Läs mer...