Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
Camilla Lönn
073-349 56 72
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.
Vinterväghållning
Föreningen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom Rödeby tätort. Det finns några undantag. Väg 726 genom Rödeby samhälle, där snöröjer Trafikverket. Johannesbergsvägen, Stationsvägen och Mörtövägen, (delen Rv 28 – anslutning Stationsvägen), där snöröjer Karlskrona kommun.

Snöröjning
Snöröjning påbörjas vid ett snödjup av 7-10 cm. Det lägre värdet gäller blöt snö och det högre torr snö. Det tar c:a 10 tim att snöröja gatorna i Rödeby. Avvikelse kan givetvis förekomma beroende på temperatur, snöfallets varaktighet, tid på dygnet med mera. Föreningen har ett kontrakt med en lokal entreprenör, som har 3 stycken plogenheter. Vi kan således börja med insatser på flera platser i Rödeby, men vi har ändock inte kapacitet och resurser att vara överallt samtidigt. När vi påbörjar snöröjningen kan också påverkas av väderprognoser och hur länge det snöar.

Snöröjning av infarter
Föreningen har inga resurser för att i samband med snöröjning av gator ta bort snö från igenplogade privata infarter.

Sandning och saltning
Mot halka använder vi sand och salt. Salt används på Trastvägen och Backvägen. Sandning sker främst i backar och i övrigt efter behov. Föreningen har också ett antal sandlådor utplacerade vid branta backar.

Snöbortforsling
Bortforsling av snö sker i de fall utrymme saknas för uppläggning av snövall. Bortforsling ska i första hand ske på platser där snövallen skymmer sikten, eller utgör hinder för gång och biltrafik.

Tänk på att det är vinter
Var beredd på vinterväglag. Även om vi har sandat kan det vara halt.
Släpp fram snöröjningsfordon.
Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på gatan.
Använd inte gatuutrymmet till parkering, då detta hindrar snöröjningen.

Vi vill bli bättre!
Vi vill gärna att du framför förbättringsförslag, beröm eller klagomål.
Använd föreningens hemsida www.rodebyvag.se
Nyheter
Kallelse årsmöte 2021
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 31 augusti 2021...
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2020
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 september 2020.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2020
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 september 2020...
Läs mer...
Protokoll Årsstämma 2019
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 27 mars 2019.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2019
Rödeby Vägars samfällighet kallar till Årsmöte 2019-03-27 kl. 19.00...
Läs mer...