Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
Camilla Lönn
073-349 56 72
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.
Arbeten på gång

Tömning av dagvattenbrunnar sommar 2021

Under vecka 24 påbörjas arbetet med att tömma dagvattenbrunnarna. Tänk på att inte parkera bilar så att brunnarna blockeras, entreprenören måste kunna komma fram.
Vi återkommer när arbetet är klart.

Sopning våren 2021

Sopning på våra vägar planeras med start måndag vecka 13.
Tänk på att det är alla fastighetsägares ansvar att sopa ut minst 0,5 m, rensa bort gräs som växt ut över asfalten och plocka bort löv och annat skräp. Sopmaskinen klarar bara att ta upp grus och sand, inte tyngre material.

Snöröjning 2020/2021

Tänk på att inte parkera fordon så att de hindrar våra maskiner!

Blomlådor

Tänk på att blomlådor som används som farthinder ska plockas bort från vägarna 1 november - 31 mars!

Nya hastighetsbegränsningar

Den 17 juni 2020 börjar nya hastighetsbegränsningar att gälla på vägar och gator i Rödeby. Var uppmärksamma på den nya skyltningen!
Hastighetsplanen för Karlskrona omfattar kommunens huvudgatunät, gator med kollektivtrafik och centrumområden. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att få en säkrare trafikmiljö med enhetligt anpassade hastigheter. Mer information kan hittas på kommunens hemsida.

Avstängning nya Mogården

Vägarna och parkeringsplatserna kring Mogården kommer att påverkas av rivningen av gamla och bygget av nya Mogården.

Ombyggnad Kemivägen

Vi har skickat in en begäran om ombyggnad av Kemivägen till kommunen. Detta för att vi inte har de ekonomiska resurserna som krävs för detta arbete.
Begäran kan ses längst ner på sidan.

Flytt av 30-skyltar Rödebyeksvägen

Vi har skickat in en begäran av flytt av 30-skyltarna på Rödebyeksvägen till kommunen. Detta för att sänkningen till 30 inte efterlevs.
Trafikutskottet beslutade att utöka området med hastighetsbegränsning 30 km/tim i enlighet med vårt förslag.
Begäran och beslut kan ses längst ner på sidan.

Yttrande kommunens cykelstrategi

Vi har yttrat oss gällande kommunens cykelstrategi.
Yttrandet kan ses längst ner på sidan.

Dokument

Här finns de dokument som nämns ovan.
Ladda ner: Ombyggnad av Kemivägen.doc (43 KiB)
Ladda ner: Flyttning av 30 skyltar.doc (44 KiB)
Ladda ner: Remissyttrande över dokumentet Cykelstrategi 2030 Etapp 2018 - 2021.docx (13 KiB)
Ladda ner: Flytt30_Beslut.pdf (559 KiB)
Nyheter
Kallelse årsmöte 2021
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 31 augusti 2021...
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2020
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 september 2020.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2020
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 september 2020...
Läs mer...
Protokoll Årsstämma 2019
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 27 mars 2019.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2019
Rödeby Vägars samfällighet kallar till Årsmöte 2019-03-27 kl. 19.00...
Läs mer...