Rödeby Vägförening
Ordförande:
Stefan Lundin
0455-482 56
070-634 06 62
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
0455-489 15
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
Camilla Lönn
073-349 56 72
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.
Arbeten på gång

Snöröjning 2018/2019

Tänk på att inte parkera fordon så att de hindrar våra maskiner!

Blomlådor

Tänk på att blomlådor som används som farthinder ska plockas bort från vägarna 1 november!

Sopning våren 2018

Sopning av vägarna i Rödeby kommer att ske under vecka 16-17.
Tänk på att det är alla fastighetsägares ansvar att sopa ut minst 0,5 m, rensa bort gräs som växt ut över asfalten och plocka bort löv och annat skräp. Sopmaskinen klarar bara att ta upp grus och sand, inte tyngre material.

Asfaltering 2017

Under vecka 43 kommer förberedelser inför asfaltering att göras på Backvägen och Högalundsvägen.
Måndag och tisdag vecka 45, 6-7 november, sker sedan asfalteringen.
Vad det gäller Högalundsvägen så är vi tvungna att stänga av denna under tiden Asfaltsbolaget utför asfaltering i backen. Boende på Högalundsvägen kommer att få ett brev i postlådan om detta.
Exakta datum kan ändras med kort varsel, det är inte helt under vägföreningens kontroll.

Vägföreningen håller på att projektera för asfaltering på följande vägavsnitt:
1. Backvägen. Från Johannesbergsvägen ner till anslutningen mot Backstigen.
2. Högalundsvägen. Del av backen från Trastvägen och upp mot Dackestugan, samt breddning av vägavsnitt upp mot Högalundsvägens grusväg.
3. Gråbergs väg.
4. Smärre reparationer på Kassabrovägen, Thunells väg, Kestorpsvägen och Blomvägen.

Slamsugning 2017

Årets slamsugning är avslutad.

Ombyggnad Kemivägen

Vi har skickat in en begäran om ombyggnad av Kemivägen till kommunen. Detta för att vi inte har de ekonomiska resurserna som krävs för detta arbete.
Begäran kan ses längst ner på sidan.

Flytt av 30-skyltar Rödebyeksvägen

Vi har skickat in en begäran av flytt av 30-skyltarna på Rödebyeksvägen till kommunen. Detta för att sänkningen till 30 inte efterlevs.
Trafikutskottet beslutade att utöka området med hastighetsbegränsning 30 km/tim i enlighet med vårt förslag.
Begäran och beslut kan ses längst ner på sidan.

Yttrande kommunens cykelstrategi

Vi har yttrat oss gällande kommunens cykelstrategi.
Yttrandet kan ses längst ner på sidan.

Asfaltering generellt

Asfaltering på våra vägar kommer att få vänta till Affärsverken har grävt färdigt för fiber på de sträckor som vi planerar att asfaltera.

Dokument

Här finns de dokument som nämns ovan.
Ladda ner: Ombyggnad av Kemivägen.doc (43 KiB)
Ladda ner: Flyttning av 30 skyltar.doc (44 KiB)
Ladda ner: Remissyttrande över dokumentet Cykelstrategi 2030 Etapp 2018 - 2021.docx (13 KiB)
Ladda ner: Flytt30_Beslut.pdf (559 KiB)
Nyheter
Idrottsvägen
Exempel på en vecka på Idrottsvägen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...
Kemivägen
Exempel på en vecka på Kemivägen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...
Idrottsstigen
Exempel på en vecka på Idrottsstigen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...
Björkvägen
Exempel på en vecka på Björkvägen under 2018. Klicka på bilden för...
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2018
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 27 mars 2018.
Läs mer...