Rödeby Vägförening
Ordförande:
Carl-Gustaf Grönlund
079-333 74 10
ordforande@rodebyvag.se
Övergripande ansvar samt ansvarig för snöröjning och trafiksäkerhetsfrågor.

Vice ordförande:
Tony Ramberg
073-316 30 34
tony.ramberg@rodebyvag.se
Ansvarig för vägunderhåll.

Kassör:
Kicki Stamblad
073-252 80 01
kassor@rodebyvag.se
Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar.

Sekreterare:
sekreterare@rodebyvag.se
Ansvarig för protokoll och hemsida.

Vice sekreterare:
Stefan Mattsson
073-310 69 54
stefan.mattsson@rodebyvag.se
Ansvarig för medlemsregistret.
Trafikmätning
Vägföreningen har utrustning for trafikmätning, hastighet och antal fordon, som flyttas runt på vårt vägnät.
Målet är att få alla medvetna om vilken hastighet de framför sitt fordon med på våra vägar, för att främja en trafiksäker miljö.

Med början 2018 har nedan vägavsnitt haft mätning under ett antal veckor:

Björkvägen
Idrottsstigen
Idrottsvägen
Kemivägen

För mer information, klicka in på vägnamnen.

Mätning på Kemivägen september 2011

På uppdrag av boende i Rödeby genomförde NTF Sydost en mätning på Kemivägen under tiden 2011-09-23—2011-09-30. Mätningen är utförd med trafikräknare (radar) som registrerar hastigheter, fordonstyp, överträdelser, tidpunkt etc.

Rapporten finns här att ladda ner i sin helhet.
Ladda ner: trafikmatning_kemivagen.pdf (199 KiB)
Nyheter
Protokoll årsmöte 2023
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 28 mars 2023.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2023
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 28 mars 2023 kl....
Läs mer...
Protokoll årsmöte 2022
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 26 april 2022.
Läs mer...
Kallelse årsmöte 2022
Rödeby vägars samfällighet kallar till årsmöte den 26 april 2022 kl....
Läs mer...
Protokoll årsstämma 2021
Protokoll fört vid föreningens årsstämma 31 augusti 2021.
Läs mer...